Hùng Coder Blog

[VB] How to create Notification Icons

Mon, 03 Aug 2020
Hi, mọi người HungCoder.Com sau một thời gian tìm hiểu về Visual Basic và bây giờ HungCoder.Com đang...

[VB.Net] Cách tạo chương trình bản quyền trong Visual Basic

Mon, 03 Aug 2020
Xin chào các bạn, đôi khi nếu chúng ta tạo một ứng dụng, chúng tôi chắc chắn muốn bảo vệ...

[VB.Net] Run For Windows (Khởi Động Cùng Windows)

Mon, 03 Aug 2020
Bài này lúc trước mình có chia sẽ thủ thuật này rồi, nhưng tại do lỡ tay nên xóa mất...

[VB.Net] Code Get List Proxy Web

Mon, 03 Aug 2020
Hi mọi người, hôm nay Hùng Coder xin chia sẽ một thủ thuật mới cho mọi người, thủ thuật này...

[Oauth] Full Source Class Twitter VB.NET

Mon, 03 Aug 2020
Use Visual Basic 2010

Đây là bộ source class giúp coder tích hợp twitter với chương trình visual basic...

[VB.NET] Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ chạy và thay đổi màu nền trên Label

Mon, 03 Aug 2020
Bài viết này, mình xin hướng dẫn cho các bạn mới làm quen với lập trình bằng ngôn ngữ

Hùng Ngọc Hạnh Phúc Bên Nhau

Mon, 03 Aug 2020
Một số hình ảnh mà Hùng và Vợ trước lễ cưới :P, chỉ còn vài ngày...

Get Direct Link Download Google Drive, Dropbox

Mon, 03 Aug 2020
Hôm nay lang thang trên mạng và Hùng Coder đã tìm ra một thủ thuật mới, nhưng đã củ với...

WEDDING HÙNG NGỌC

Mon, 03 Aug 2020
Cũng sắp đến ngày chúng ta bên nhau rồi :D, Anh yêu và thương Vợ không nhiều nhưng sẽ dài...

Bản Quyền © 2015 Hùng Coder Blog ™